Aktualności - plażówka

Komunikat Mistrzostw Mazowsza Młodziczek i Młodzików w siatkówce plażowej 2017

Pierwszy dzień 21.06.2017r. (środa)

godz. 14.00 odprawa i eliminacje do turnieju głównego dziewcząt

godz. 16.00 odprawa i eliminacje do turnieju głównego chłopców

Drugi dzień 22.06.2017r. (czwartek) godz. 15.00 turniej główny (8 zespołów).

 

Do Mistrzostw Mazowsza Młodziczek i Młodzików zostały zakwalifikowane zespoły:

 

MŁODZICZKI

 

1. Katarzyna Żmijewska / Małgorzata Żmijewska (UKS Atena Warszawa 1) 22/22/44

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. Wiktoria Kołakowska / Julia Bujska (Astoria Piaseczno 1) 9,5/0/9,5

3. Aleksandra Jedut / Martyna Leoniak (UKS Atena Warszawa 2) 8/0/8

4. Zuzanna Dygdoń / Oliwia Kosieradzka (UMKS MOS Wola Warszawa 1) 7,5/0/7,5

5. Kamila Jakubczak / Wiktoria Muther (UKS Atena Warszawa 3 / MUKS Sparta Warszawa) 7/0/7

6. Julia Kabala / Patrycja Bąk (UMKS MOS Wola Warszawa 2) 0/6,5/6,5

7. Wiktoria Rozbiewska / Zofia Wolfram (UKS Atena Warszawa 4) 2/0/2

8. Julia Gawęda / Aleksandra Kulik (UMKS MOS Wola Warszawa 3) 0/1,5/1,5

9.Aleksandra Makaruk / Julia Ryng (UKS Beta Błonie 1) 0/0/0

10. Emilia Kusak / Alicja Stefaniak (WTS Warka) 0/0/0

11. Amelia Bielińska / Zuzanna Zbiegniewska (Astoria Piaseczno 2) 0/0/0

12. Dorota Dżuchil / Maja Przeździecka (UKS Atena Warszawa 5) 0/0/0

13. Patrycja Łukasik / Małgorzata Mikucka (UKS Atena Warszawa 6) 0/0/0

14. Weronika Rał / Julia Szwed (UKS Esperanto Warszawa 1) 0/0/0

15. Justyna Piekarek / Małgorzata Cybulska (UKS Esperanto Warszawa 2) 0/0/0

16. Martyna Terlikowska / Weronika Ciupa (UKS Esperanto Warszawa 3) 0/0/0

17. Paulina Sidor / Julia Zimoch (MUKS Krótka Mysiadło 1) 0/0/0

18. Julia Aderek / Zuzanna Bieńko (MUKS Krótka Mysiadło 2) 0/0/0

19. Magdalena Skonieczna / Zuzanna Wittke (MUKS Krótka Mysiadło 3) 0/0/0

20. Martyna Rozwadowska / Zuzanna Czekalska (UMKS MOS Wola Warszawa 4) 0/0/0

21. Klaudia Kostyra / Agnieszka Szymańska (UMKS MOS Wola Warszawa 5) 0/0/0

22. Marta Roicka / Aleksandra Pajakowska (UMKS MOS Wola Warszawa 6) 0/0/0

23. Maria Butryn / Zuzanna Czarnocka (UMKS MOS Wola Warszawa 7) 0/0/0

24. Amelia Malec / Katarzyna Mazurek (UMKS MOS Wola Warszawa 8) 0/0/0

25. Julia Wójciak / Patrycja Malinowska (UMKS MOS Wola Warszawa 9) 0/0/0

26. Ewa Kwiatkowska / Daria Bukańska (UMKS MOS Wola Warszawa 10) 0/0/0

27. Aleksandra Woźniak / Patrycja Michalska (MUKS 13 Radom 1) 0/0/0

28. Julia Podsiadło / Oliwia Podsiadło (MUKS 13 Radom 2) 0/0/0

29. Zuzanna Chodkowska / Julia Bielecka (MUKS 13 Radom 3) 0/0/0

30. Martyna Puton / Oliwia Sobieszek (MUKS 13 Radom 4) 0/0/0

 

MŁODZICY

 

1. Bartłomiej Plaskota / Błażej Gabryszczak (UKS Tempo Przysucha 1) 0/0/0

2. Michał Surmacz / Jakub Gajos (UKS Tempo Przysucha 2) 0/0/0

3. Maciej Pszczoła / Wiktor Chmielewski (MKS MDK Warszawa 1) 0/0/0

4. Jakub Woźniak / Kacper Średnicki (MKS MDK Warszawa 2) 0/0/0

5. Bartłomiej Skorek / Przemysław Mączka (MKS MDK Warszawa 3) 0/0/0

6. Maciej Pieńkowski / Emil Bojarski (UKS Plas Warszawa 1) 0/0/0

7. Łukasz Grzegrzółka / Mikołaj Grzegrzółka (MUKS Krótka Mysiadło 1) 0/0/0

8. Michał Matysek / Filip Pańczak (MUKS Krótka Mysiadło 2) 0/0/0

9. Michał Kulesza / Piotr Szlęzak (UMKS MOS Wola Warszawa 1) 0/0/0

10. Michał Popielski / Jarosław Czarnocki (UMKS MOS Wola Warszawa 3) 0/0/0

 

Nie ma możliwości dodatkowego zgłoszenia zespołu po terminie. W dniu turnieju także nie będą przyjmowane zgłoszenia zespołów a wszelkie zmiany / rotacje w zespołach mogą dotyczyć jedynie zawodników wcześniej zgłoszonych i muszą być zgłoszone najpóźniej dzień przed turniejem.

 Weryfikacja dokumentów dla wszystkich zespołów (dotyczy zarówno zespołów grających w eliminacjach jak i rozstawionych do turnieju głównego) odbywa się pierwszego dnia turnieju według komunikatu. Brak pozytywnej weryfikacji skutkuje nie dopuszczeniem zespołu do turnieju.

 Do turnieju głównego w danej kategorii wiekowej zostaną zakwalifikowane maksymalnie dwa zespoły, posiadające przynajmniej 150% punktów rankingowych za zwycięstwo w danej kategorii wiekowej w Mistrzostwach Mazowsza. Pozostałe zespoły posiadające punkty rankingowe zostaną rozstawione w eliminacjach.

 

 Awans do dalszych rozgrywek uzyskają:

 młodziczki i młodzicy: zespoły z miejsc 1-4 uzyskają awans do półfinałów MP

   

Szczegółowy komunikat każdych zawodów zostanie zamieszczony po zgłoszeniach zespołów na oficjalnej stronie MWZPS w zakładce "Plażówka".

 

Miejsce zawodów:

Kompleks boisk sportowych: Warszawa, ul. Koncertowa 4

 

Zasady uczestnictwa w zawodach:

 

1. W zawodach mogą brać udział zawodniczki/zawodnicy:

  młodziczki / młodzicy urodzeni w 2002r. i młodsi

 

2. Warunkiem dopuszczenia do zawodów jest posiadanie licencji siatkówki plażowej (do wyrobienia nowej licencji jest potrzebne jedno zdjęcie - podpisane na odwrocie imieniem, nazwiskiem, miejscem i datą urodzenia), aktualnych badań lekarskich oraz innego dokumentu tożsamości. W przypadku zespołu składającego się z zawodników z różnych klubów warunkiem dopuszczenia jest dodatkowo pisemna zgoda jednego z klubów na wypożyczenie zawodnika i podział punktów rankingowych. W przypadku zespołu, który reprezentuje inny klub niż macierzysty, obydwaj zawodnicy muszą posiadać pisemną zgodę klubu macierzystego na wypożyczenie i podział punktów rankingowych. Zawodnik w trakcie sezonu plażowego może reprezentować tylko jeden klub (patrz: punkt 5).

 

3. Warunkiem dopuszczenia do zawodów jest posiadanie przez zespół odpowiedniego stroju sportowego, zgodnego z przepisami PZPS.

 W rozgrywkach dziewcząt strój sportowy zawodniczek to:         

  majtki i top (krótka koszulka bez rękawków, odsłaniająca brzuch) lub

 

    • jednoczęściowy kostium kąpielowy
    • ew. akcesoria i wyposażenie dodatkowe

   W rozgrywkach chłopców strój sportowy zawodników składa się z:       

 

  • krótkich spodenek, gdzie długość spodenek jest określona przez odległość materiału od kolan. Odległość ta musi być większa niż 10 cm
  • koszulki „na ramiączka” bez rękawów
  • ew. akcesoriów i wyposażenia dodatkowego

 

Zawodnicy (zawodniczki) tego samego zespołu muszą występować w strojach tego samego koloru i kroju. Koszulki u chłopców i topy u dziewcząt powinny być oznaczone numerami 1 i 2. W przypadku niezgodności strojów sportowych z regulaminem zespół nie zostanie dopuszczony przez Organizatora do rozgrywek!

  

 4. Warunkiem uczestnictwa w zawodach jest dokonanie opłaty startowej oraz wykupienie młodzieżowej licencji plażowej:

Opłata startowa dla zespołów 1-4 z jednego klubu (o kolejności decyduje suma punktów rankingowych zespołu za wyniki poszczególnych zawodników z zeszłego sezonu lub w przypadku braku punktów pozycja na liście zgłoszeniowej przez klub) wynosi 40 zł od zespołu, bez względu na liczbę dni turnieju.

Opłata startowa dla zespołów 5 i kolejnych z jednego klubu (o kolejności decyduje suma punktów rankingowych zespołu za wyniki poszczególnych zawodników z zeszłego sezonu lub w przypadku braku punktów pozycja na liście zgłoszeniowej przez klub) wynosi 60 zł od zespołu, bez względu na liczbę dni turnieju.

Opłata za wydanie nowej młodzieżowej licencji plażowej wynosi 20 zł. Opłata za aktualizację starej młodzieżowej licencji plażowej wynosi 10 zł. Licencja uprawnia do gry we wszystkich młodzieżowych rozgrywkach na Mazowszu - oczywiście zgodnie z limitem wieku, Pucharze Bałtyku, półfinałach i finałach: OOM kadetek i kadetów, MP juniorów i juniorek oraz MP młodzików i młodziczek. Warunkiem wystawienia licencji jest dostarczenie jednego zdjęcia (podpisanego na odwrocie imieniem, nazwiskiem, datą, miejscem urodzenia i nazwą klubu macierzystego).

  

5. Drużyna składa się z 2 – osobowego zespołu / na podstawie kart zawodniczych lub zgłoszenia klubowego/. Zawodnicy tworzący zespół muszą być członkami tego samego klubu. W przypadku udokumentowanej kontuzji jednego z zawodników, dopuszcza się zmianę zawodnika w obrębie tego samego klubu. W zespołach mogą grać zawodnicy wypożyczeni na okres rozgrywek siatkówki plażowej w ramach jednego województwa. Uprasza się kluby piłki siatkowej o bezpłatne wypożyczanie zawodników do klubów zajmujących się szkoleniem i udziałem w rozgrywkach siatkówki plażowej, a WZPS-y o nie pobieranie opłat z tego tytułu. W przypadku wypożyczenia zawodnika z tego samego województwa, należy na odprawie przedłożyć pismo, podstemplowane i podpisane przez osobę uprawnioną z klubu macierzystego. W przypadku wypożyczenia zawodnika z innego województwa, oprócz zgody klubu na wypożyczenie poświadczonej pieczątką i podpisem osoby upoważnionej, należy posiadać zgody obydwu WZPS-ów poświadczone pieczątkami i podpisami osób upoważnionych. Pismo musi posiadać informację o podziale punktów rankingowych.

  

6. Eliminacje i 8-zespołowy turniej główny jest rozgrywany systemem "brazylijskim" do dwóch przegranych meczy (bez wliczania półfinałów i meczy o miejsca). O każdorazowej zmianie systemu rozgrywania eliminacji i 8-zespołowego turnieju głównego decyduje Koordynator Siatkówki Plażowej.

  

7. Zespoły, które awansują do rozgrywek ogólnopolskich mają obowiązek w przeciągu 3 dni roboczych od zakończenia turnieju potwierdzić drogą mailową na adres: siatkowkaplazowa@mwzps.pl dalsze uczestnictwo w rozgrywkach o Mistrzostwo Polski. W przypadku braku potwierdzenia do dalszych rozgrywek zostaną zakwalifikowane zespoły z kolejnych miejsc.

  

W przypadku potwierdzenia i późniejszego braku uczestnictwa w zawodach półfinałowych zawodnicy nie zostaną dopuszczeni do rozgrywek plażowych w roku następnym o ile nie zapłacą kary 500 zł od zespołu a klub reprezentowany przez tychże zawodników nie będzie mógł wystawić zespołu w danej kategorii wiekowej o ile nie zapłaci kary 250 zł.

 

W przypadku udokumentowanej kontuzji orzeczeniem lekarskim (po zgłoszeniu potwierdzenia a przed półfinałami MP lub po półfinałach a przed finałami MP) lub w jakiejkolwiek innej sytuacji uniemożliwiającej uczestnictwo w zawodach półfinałowych lub finałowych należy niezwłocznie zawiadomić MWZPS (siatkowkaplazowa@mwzps.pl) o zaistniałej sytuacji. 

  

W przypadku awansu z eliminacji i późniejszego braku uczestnictwa zespołu, bez powiadomienia MWZPS (siatkowkaplazowa@mwzps.pl), w 8-zespołowym finale o Mistrzostwo Mazowsza w danej kategorii wiekowej, zawodnicy i zawodniczki tego zespołu nie biorą udziału w rozgrywkach organizowanych przez MWZPS w kolejnym sezonie w żadnej kategorii wiekowej.

 

8. Wszyscy zawodnicy i zawodniczki którzy awansują do półfinałów MP są zobligowani, pod rygorem nie dopuszczenia do zawodów, do zalogowania się indywidualnie w portalu PZPS: http://www.beach.pzps.pl/pl/login

 

9. Wszelkich opłat dokonujemy na miejscu zawodów - gotówką. Ewentualne faktury wystawiamy zbiorczo, po zakończonych, wszystkich rozgrywek o Mistrzostwo Mazowsza. W celu uzyskania faktur prosimy kierować maile na adres: biuro@mwzps.pl

 

Terminy młodzieżowych rozgrywek ogólnopolskich:

29.06-02.07. Puchar Bałtyku młodziczek, młodzików, kadetek, kadetów, juniorek i juniorów - Kołobrzeg

10-12.07. Półfinał MP młodzików - Sulejów i młodziczek - Łask

21-23.07. Finał MP młodzików - Sulejów i młodziczek

Podziel się:

OFICJALNY PARTNER TECHNICZNY MAZOWIECKO-WARSZAWSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI SIATKOWEJ