Aktualności - plażówka

Mistrzostwa Mazowsza Kobiet i Mężczyzn w siatkówce plażowej 2017- komunikat organizacyjny

Zawody odbywać się będą w cyklu jednodniowym. System rozgrywek zostanie ustalony przez Koordynatora Siatkówki Plażowej po zgłoszeniach zespołów.

Termin zawodów: 03.06 (sobota) kobiety i mężczyźni.

Odprawa techniczna: kobiety 09:00, mężczyźni 09:15

Zawodniczki / Zawodnicy potrzebujący przejść badania lekarskie stawiają się na godzinę 08:15

Termin zgłoszeń i opłaty: do 31.05 włącznie

W Otwartych Mistrzostwach Mazowsza Kobiet i Mężczyzn mogą wziąć udział wszyscy zawodnicy, bez względu na wiek i miejsce zameldowania w kraju. Zawodnicy niepełnoletni muszą posiadać zgodę obydwu rodziców lub prawnych opiekunów na udział w zawodach. Uczestnicy nie są objęci przez Organizatora dodatkowym ubezpieczeniem NNW, każdy biorący udział w zawodach czyni to na własną odpowiedzialność. Organizator zapewnia opiekę ratownika medycznego.

Zgłoszenia odbywają się drogą mailową, tylko i wyłącznie na adres (uwaga: zmiana adresu): siatkowkaplazowa@mwzps.pl

Zgłoszenie ma zawierać: nazwiska i pełne imiona zawodników oraz numer kontaktowy do jednego z zawodników danego zespołu. Zgłoszenia niekompletne nie będą przyjmowane.

Nie ma możliwości dodatkowego zgłoszenia zespołu po terminie. W dniu turnieju także nie będą przyjmowane zgłoszenia zespołów. 

Weryfikacja dokumentów dla wszystkich zespołów odbywa się podczas porannej odprawy, według komunikatu. Brak pozytywnej weryfikacji skutkuje nie dopuszczeniem zespołu do turnieju.

Szczegółowy komunikat zawodów zostanie zamieszczony na oficjalnej stronie MWZPS po zgłoszeniach zespołów.

Miejsce zawodów:

Kompleks boisk sportowych "Let's go": Warszawa, ul. Koncertowa 4

Zasady uczestnictwa w zawodach:

1. Warunkiem dopuszczenia do zawodów jest posiadanie aktualnych badań lekarskich, wystawionych przez lekarza medycyny sportowej oraz przedstawienie dokumentu tożsamości. W przypadku braku badań lekarskich medycyny sportowej przez Zawodników / Zawodniczki istnieje możliwość uzyskania badań lekarskich na miejscu, przed turniejem. Przed rozpoczęciem zawodów Zawodnicy / Zawodniczki nie posiadający badań przejdą badanie elektrokardiogramu (EKG spoczynkowe) a następnie zostaną przebadani przez lekarza medycyny sportowej. W przypadku pozytywnego wyniku badania otrzymają zgodę na uprawianie sportu do 6 miesięcy. Koszt takiego badania wyniesie 50 zł od Zawodnika / Zawodniczki. Chęć wykonania badań medycyny sportowej należy zaznaczyć w zgłoszeniu oraz dokonać opłaty razem z opłatą startową. W przypadku negatywnego wyniku badania tylko opłata startowa jest zwracana Zawodnikom / Zawodniczkom w terminie do 14 dni przelewem na konto.

2. Warunkiem uczestnictwa w zawodach jest dokonanie opłaty startowej do dnia 30.05 włącznie w wysokości 70zł lub wyższej (o 50zł / 100zł w przypadku chęci przejścia badań medycznych przez 1 / 2 Zawodników / Zawodniczki z zespołu) na konto:

IDEA BANK S.A. nr 77 1950 0001 2006 2918 5395 0002

Dane: Mazowiecko - Warszawski Związek Piłki Siatkowej, 02-548 Warszawa, ul. Grażyny 13/15, pok. 8

Tytułem: Imiona i Nazwiska Zawodniczek / Zawodników zgłoszonego zespołu

3. Warunkiem dopuszczenia do zawodów jest posiadanie przez zespół odpowiedniego stroju sportowego, zgodnego z przepisami PZPS.

W rozgrywkach kobiet strój sportowy zawodniczek to:  

  • majtki i top (krótka koszulka bez rękawków, odsłaniająca brzuch) lub
    • jednoczęściowy kostium kąpielowy
    • ew. akcesoria i wyposażenie dodatkowe

W rozgrywkach mężczyzn strój sportowy zawodników składa się z:       

  • krótkich spodenek, gdzie długość spodenek jest określona przez odległość materiału od kolan. Odległość ta musi być większa niż 10 cm
  • koszulki „na ramiączka” bez rękawów
  • ew. akcesoriów i wyposażenia dodatkowego

Zawodnicy (zawodniczki) tego samego zespołu muszą występować w strojach tego samego koloru i kroju.

4. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość rezygnacji z organizacji zawodów w przypadku zgłoszenia się zbyt małej ilości zespołów. W przypadku rezygnacji wszelkie opłaty zostaną zwrócone Zawodnikom / Zawodniczkom w terminie do 14 dni przelewem na konto.

Podziel się:

OFICJALNY PARTNER TECHNICZNY MAZOWIECKO-WARSZAWSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI SIATKOWEJ