25.05.2018 r. zacznie obowiązywać "RODO"

czyli art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Rozporządzenie to będzie stosowane równolegle we wszystkich państwach Unii Europejskiej i ma na celu uspójnienie zasad przetwarzania danych osobowych na tym obszarze.

Jako administrator twoich danych jesteśmy zobowiązani żeby je chronić i przetwarzać w przypadkach, gdy zezwala nam na to prawo. Jesteśmy zobowiązani do szanowania twoich praw jako osoby, której dane dotyczą.

 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych osób fizycznych

Mazowiecko-Warszawski Związek Piłki Siatkowej (MWZPS) wypełniając obowiązki informacyjne towarzyszące zbieraniu danych osobowych określone w art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016 r. zwane dalej rozporządzeniem, podaje Pani/Panu następujące informacje:

1. Administratorem jest Mazowiecko-Warszawski Związek Piłki Siatkowej z siedzibą 02-548 Warszawa, ul. Grażyny 13/15 lok. 8

2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych tel. +48 577517474, email: biuro@mwzps.pl, adres do korespondencji: Mazowiecko-Warszawski Związek Piłki Siatkowej z siedzibą 02-548 Warszawa, ul. Grażyny 13/15 lok. 8

3. Dane osobowe przetwarzane będą w celach:

a) związanych z rejestracją zawodników, trenerów, sędziów.

b) zawierania i wykonywania umów zgodnych z zadaniami i statutem związku;

c) ewidencjonowania operacji finansowych związanych z opłatami licencyjnymi członków stowarzyszenia.

d) sprawozdawczych, statystycznych, dokumentacyjnych, archiwalnych oraz innych wynikających z obowiązujących przepisów prawa.

4. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych: art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, f oraz art. 9 ust. 2 lit. b, f, h rozporządzenia.

5. Odbiorcami danych osobowych mogą być członkowie stowarzyszenia, którym administrator powierzy przetwarzanie danych osobowych.

6. Dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z obowiązującą administratora kategorią archiwalną.

7. Osoba, od której zbierane są jej dane osobowe bądź dane osobowe zawodników niepełnoletnich, których jest opiekunem prawnym ma prawo do:

1) dostępu, sprostowania, ograniczenia lub sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia, usunięcia swoich danych osobowych bądź danych osobowych zawodników niepełnoletnich, których jest opiekunem prawnym

2) wniesienia w swoim imieniu lub w imieniu zawodników niepełnoletnich, których jest opiekunem prawnym skargi do organu nadzorczego.

8. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych dokonywane jest na podstawie zgody, - cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych bądź danych osobowych zawodników niepełnoletnich, których jest się opiekunem prawnym, można dokonać w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

9. Podstawą przetwarzania danych jest zgoda, wykonywanie umowy lub wymóg ustawowy.

10. Podanie danych osobowych jest niezbędne prawidłowej działalności MWZPS.

11. Dane osobowe będą przetwarzane w formie papierowej i przy wykorzystaniu systemów informatycznych oraz chronione będą zgodnie z wymogami rozporządzenia.

12. Dane osobowe nie będą profilowane.

Powyższych informacji nie podaje się ponownie, jeżeli osoba od której zbierane są dane osobowe dysponuje już tymi informacjami.

Podziel się:

OFICJALNY PARTNER TECHNICZNY MAZOWIECKO-WARSZAWSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI SIATKOWEJ