Komunikat dot. rozgrywek mini-siatkówki

Przypominamy, iż w dniu 30.09.2017 upływa termin zgłoszeń do rozgrywek mini-siatkówki w kategorii czwórki.

 
Uprzejmie informujemy, iż nowy projekt tegorocznych rozgrywek mini-siatkówki został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Trenerów, jako organ statutowy Związku reprezentujący środowisko trenerskie na Mazowszu, podczas spotkania z Wydziałem Gier i Dyscypliny w dniu 06.09.2017. W spotkaniu uczestniczyli wszyscy członkowie Rady Trenerów: Krzysztof Czarnołęcki (przewodniczący), Klaudia Jagusiak, Robert Wójtowicz, Krzysztof Trochimiak, Andrzej Wrotek.

Zarząd MWZPS przychylił się do pozytywnej opinii Rady Trenerów i na posiedzeniu w dniu 07.09.2017 zatwierdził projekt rozgrywek.
 
Z uwagi na fakt, iż jest to nowy projekt ustalono, że w czerwcu 2018 roku po zakończeniu rozgrywek odbędzie się spotkanie podsumowujące rozgrywki mini-siatkówki, na którym zostanie podjęta decyzja czy utrzymać rozgrywki w zaproponowanej formule czy też dokonać zmian.

Podziel się:

OFICJALNY PARTNER TECHNICZNY MAZOWIECKO-WARSZAWSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI SIATKOWEJ