Nabór do kadry młodziczek i młodzików w siatkówce plażowej

Dziewczęta i chłopców urodzonych w latach 2003 - 2004 i zainteresowanych treningami siatkówki plażowej w ramach kadry Mazowsza prosimy o przesłanie zgłoszenia na adres: biuro@mwzps.pl do dnia 15.02.2018 włącznie.

Zgłoszenie może wysłać: trener lub osoba odpowiedzialna w klubie  macierzystym, rodzic za aprobatą klubu lub zawodnik za zgodą rodziców i klubu macierzystego. Wszelkie zgody będą weryfikowane.

Zgłoszenie powinno zawierać: imię i nazwisko zawodniczki / zawodnika, nazwę klubu macierzystego, numer pesel, numer telefonu oraz adres mailowy do jednego z rodziców lub opiekunów oraz imię, nazwisko i numer telefonu trenera klubowego.

Treningi i zgrupowania kadr siatkówki plażowej głównie będą odbywać się od 01 maja do 15 lipca, również wyjazdowo w weekendy. Zawodniczki i zawodnicy, którzy będą grali do końca rozgrywek centralnych PZPS w kategoriach młodzieżowych w rozgrywkach halowych, zostaną dołączeni do kadry po zakończeniu powyższych rozgrywek. Koszty zgrupowań i treningów pokrywa MWZPS.

Kadrę dziewcząt i chłopców będzie prowadzić trener Robert Komornicki.

Podziel się:

OFICJALNY PARTNER TECHNICZNY MAZOWIECKO-WARSZAWSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI SIATKOWEJ