Plebiscyt na najlepszych sportowców Warszawy

Szanowni Państwo!

w imieniu Dyrektora Biura Sportu i Rekreacji Urzędu m.st. Warszawy Pana Janusza Samela, Przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego XVIII Plebiscytu na Najlepszych Sportowców Warszawy 2017 toku przesyłam informację o możliwości zgłaszania do 15 listopada br.:

  1. kandydatów reprezentujących warszawskie kluby sportowe

- Najlepszy Sportowiec Roku,

- Najlepszy Sportowiec Niepełnosprawny Roku,

- Trener Roku,

- Najpopularniejszy Sportowiec Roku,

  1. osób działających na rzecz warszawskiego sportu (Sportowa Osobowość Roku) oraz,
  2. osób, które miały szczególny wkład w organizację imprez organizowanych na terenie m.st. Warszawy (Sportowa Impreza Roku),

 

jako kandydatów do XVIII Plebiscytu w kategorii: Najlepszy Sportowiec Roku, Najlepszy Sportowiec Niepełnosprawny Roku, Trener Roku, Sportowa Osobowość Roku oraz Sportowa Impreza Roku.

 

Formularze, na których należy zgłaszać kandydatów (odpowiednio załączniki 1-5) oraz druki oświadczeń dotyczące zgody na wykorzystanie ich wizerunku/zdjęcia do celów promocyjnych (załączniki 6-7) są dostępne pod linkiem: http://plebiscyt.um.warszawa.pl/

 

Zgodnie z Zarządzeniem nr 1685/2017 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 24 października 2017 r. zgłoszenia kandydatów zbierane są do dnia 15 listopada 2017 r:

  1. w formie elektronicznej na adres plebiscyt@um.warszawa.pl
  2. lub w formie papierowej do Biura Sportu i Rekreacji Urzędu m.st. Warszawy pl. Defilad 1, 00-091 Warszawa.  

 

Bardzo proszę o przekazanie informacjido zainteresowanych klubów sportowych oraz Stowarzyszeń Kultury Fizycznej z siedzibą w Warszawie oraz według Państwa wiedzy działających na terenie stolicy.

  

Jednocześnie zapraszamy Państwa do uczestnictwa w wydarzeniu podsumowującym Plebiscyt, które odbędzie się w piątek,2 lutego 2018 r. w hali widowiskowo-sportowej „Arena Ursynów”, podczas uroczystego Balu Mistrzów Sportu Warszawy.

 

Podstawa prawna: Uchwała nr XXVII/562/2011 Rady Miasta st. Warszawy z 17 listopada 2011 r. ze stanowiącym załącznik nr 2 do uchwały Regulaminem Plebiscytu.

Tekst ujednolicony Uchwały: http://bip.warszawa.pl/NR/rdonlyres/000dbc29/yhtcsxithlfmomaepvwqcmublzsoyozy/tekstujednoliconyuchwałyNrXXVII5622011douchwałyNrXLVI12472012.pdf

 

z poważaniem,  

Krzysztof Przygoda

--
Komitet Organizacyjny
XVIII Plebiscytu na Najlepszych Sportowców Warszawy 2017 roku

Podziel się:

OFICJALNY PARTNER TECHNICZNY MAZOWIECKO-WARSZAWSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI SIATKOWEJ