MINI-SIATKÓWKA
Nazwa Data 
CZWÓRKI

ZGŁOSZENIA

Formularz zgłoszeniowy 2017-09-21
Program 2017-09-21
Regulamin rozgrywek 2017-09-28
Zgoda na wykorzystanie wizerunku osoby niepełnoletniej 2017-10-19
Zgoda na wykorzystanie wizerunku osoby pełnoletniej 2017-10-19
Komunikat nr 1 dot. zgłoszeń  2017-10-12
Ubezpieczenie 2018-03-22

TURNIEJ
STREFOWY

Komunikat nr 2 dot. rozgrywek strefowych 21 i 22.10.2017
 2017-10-16
Komunikat nr 3 dot. godzin rozpoczęcia i podziału na grupy
 2017-10-18
Listy rankingowe po turniejach 21 i 22.10.2017 2017-10-22
Dziewczęta Mrozy - wyniki 2017-10-25
Dziewczęta Nowy Dwór Maz - wyniki 2017-10-25
Dziewczęta Lesznowola - wyniki 2017-10-25
Chłopcy Mrozy - wyniki 2017-10-25
Chłopcy Lesznowola - wyniki 2017-10-25
TURNIEJ ROZSTAWIENIOWY Rozstawienie na turniej 18 i 19.11.2017 2017-10-27
Aktualizacja rozstawienia na turniej 19.11.2017 2017-11-18
Wyniki chłopców Mrozy 19.11.2017
2017-11-20
Wyniki dziewcząt Nowy Dwór Mazowiecki 18.11.2017 2017-11-20
Wyniki dziewcząt Lesznowola 18.11.2017
 2017-11-20
Wyniki dziewcząt Nowy Dwór Mazowiecki 19.11.2017  2017-11-20 Aktualizacja 2017-11-21
TURNIEJE
LIGOWE  
Podział na ligi  2017-11-20 Aktualizacja 2017-12-04
 1 liga dziewcząt - terminarz rozgrywek 2017-11-30
 2 liga dziewcząt - terminarz rozgrywek 2017-11-30
 3 liga dziewcząt - terminarz rozgrywek 2017-11-30 Aktualizacja 2017-12-07
 1 liga chłopców - terminarz rozgrywek 2017-11-30 Aktualizacja 2017-12-04
 2 liga chłopców - terminarz rozgrywek 2017-11-30 Aktualizacja 2017-12-04
 Komunikat turnieje ligowe 2017-11-30
Wyniki 10.12 chłopcy: 1 liga  2 liga 2017-12-21
Wyniki 9.12 dziewczęta: 1 liga  2 liga  3 liga 2017-12-21
Komunikat organizacyjny turnieje 10-11.02.2018 2018-02-02
Wyniki 10.02.2018 chłopcy:  1 liga   2 liga 2018-02-12 Aktualizacja 2018-02-23
Wyniki 11.02.2018 dzieczęta: 1 liga   2 liga   3 liga 2018-02-13 Aktualizacja 2018-02-16
Komunikat organizacyjny turnieje 10-11.03.2018 2018-03-05
Wyniki 10.03.2018 dziewczęta: 1 liga   2 liga   3 liga 2018-03-14
Ranking: 1 liga   2 liga   3 liga 2018-03-14
Wyniki 11.03.2018 chłopcy: 1 liga   2 liga 2018-03-19
Ranking: 1 liga   2 liga 2018-03-19
Komunikat organizacyjny turnieju 21-22.04.2018 2018-04-17
Wyniki 22.04.2018 chłopcy: 1 liga   2 liga 2018-04-23
Ranking: 1 liga   2 liga 2018-04-23
Wyniki 21.04.2018 dziewczęta: 1 liga   2 liga   3 liga 2018-05-01
Ranking: 1 liga   2 liga   3 liga 2018-05-01
Komunikat organizacyjny 19-20.05.2018 2018-05-17
Wyniki 20.05.2018 dziewczęta: 1 liga   2 liga   3 liga 2018-05-28
Ranking dziewcząt 2018-05-28
Wyniki 20.05.2018 chłopcy: 1 liga   2 liga 2018-05-28
Ranking chłopców 2018-05-28
FINAŁY  2018-05-28
Komunikat organizacyjny finały 2018-05-28
Klasyfikacja końcowa 2018-06-04
   

DWÓJKI I TRÓJKI

 

Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki

 

Formularz zgłoszeniowy 2017-09-28 Aktualizacja  2017-10-31
Założenia organizacyjne 2017-09-28
Regulamin rozgrywek  2017-09-28
Ubezpieczenie 2018-03-22
Podział na strefy dziewczęta  2017-09-28
Podział na strefy chłopcy  2017-09-28
Kalendarz rozgrywek 2017-09-28
System dwójek 2017-09-28
System trójek 2017-09-28
Turniej strefowy dwójek chłopców 2017-11-18 Aktualizacja 2017-11-20
Turniej strefowy dwójek dziewcząt 2017-11-18 Aktualizacja 2017-11-30
Turniej strefowy trójek chłopców 2017-11-18 Aktualizacja 2017-11-20
Turniej strefowy trójek dziewcząt 2017-11-18 Aktualizacja 2017-11-30
Komunikat dot. turnieju strefowego 2-3.12.2017 2017-11-24
Wyniki Mrozy:    2chł    3chł    2dz    3dz 2017-12-05 Aktualizacja 2017-12-06
Wyniki NDM:    2dz   3dz 2017-12-05
Wyniki Błonie:     2chł    3chł    2dz    3dz 2017-12-05
Ranking:   2chł   3 chł   2dz   3dz 2017-12-05 Aktualizacja 2018-02-07
Komunikat dot turnieju dwójek i trójek 17-18.02.2018 2018-02-05
Turniej rozstawieniowy: 2dz   2chł   3dz   3chł 2018-02-05 Aktualizacja 2018-02-07
Wyniki Mrozy: 2dz   3dz   2chł   3chł 2018-02-20
Wyniki Pomiechówek: 2dz   3dz 2018-02-20
Wyniki Błonie: 2chł   3chł 2018-02-20
Rozstawienie Mrozy:  2dz   3dz   2chł   3chł 2018-02-20
Rozstawienie Pomiechówek: 2dz   3dz 2018-02-20
Rozstawienie Błonie: 2chł   3chł 2018-02-20
Komunikat organizacyjny turnieju dwójek i trójke 17-18.03.2018 2018-03-12
Wyniki Mrozy: 2dz   3dz   2chł   3chł 2018-03-19
Wyniki Lesznowola: 2dz   3dz 2018-03-19
Wyniki Błonie: 2chł   3chł 2018-03-19
Ranking: MROZY: 2dz   3dz   2chł   3chł 2018-03-21
              BŁONIE: 2chł   3chł 2018-03-21
              NOWY DWÓR MAZOWIECKI: 2dz   3dz 2018-03-21
Rozstawienie Mrozy 14-15.04: 2dz   3dz   2chł   3chł 2018-03-21
Rozstawienie Błonie 14-15.04: 2chł   3chł  2018-03-21
Rozstawienie Nowy Dwór Mazowiecki 14-15.04: 2dz   3dz  2018-03-21
Komunikat organizacyjny turnieju 14-15.04 2018-04-13
Wyniki  Mrozy: 2dz   3dz   2chł   3chł 2018-04-19
Wyniki Nowy Dwór Mazowiecki: 2dz   3dz 2018-04-19
Wyniki Błonie: 2chł   3chł 2018-04-19
Ranking: MROZY: 2dz   3dz   2chł   3chł 2018-04-23
              BŁONIE: 2chł   3chł 2018-04-23
              NOWY DWÓR MAZOWIECKI: 2dz   3dz 2018-04-23
Komunikat organizacyjny turnieju 12-13.05 2018-05-07
Rozstawienie Mrozy 12-13.05: 2dz   3dz   2chł   3chł 2018-05-07
Rozstawienie Błonie 12-13.05: 2chł   3chł 2018-05-07
Rozstawienie Nowy Dwór Mazowiecki 12-13.05: 2dz   3dz 2018-05-07
Wyniki  Mrozy: 2dz   3dz   2chł   3chł 2018-05-17
Wyniki Nowy Dwór Mazowiecki: 2dz   3dz 2018-05-17
Wyniki Błonie: 2chł   3chł 2018-05-17
Ranking chłopców MROZY   Ranking dziewcząt MROZY 2018-05-17
Ranking chłopców BŁONIE 2018-05-17
Ranking dziecząt NOWY DWÓR MAZOWIECKI 2018-05-17
Finały 2018-05-17
Komunikat organizacyjny finały 2018-05-28
Wyniki dwójki i trójki chłopcy: faza grupowa   faza finałowa "3"  faza finałowa "2"
2018-06-05
Klasyfikacja końcowa 2018-06-04

 

OFICJALNY PARTNER TECHNICZNY MAZOWIECKO-WARSZAWSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI SIATKOWEJ