Siatkówka to prosta gra, trzeba tylko trafić w to pomarańczowe. -Waldemar Wspaniały

Nabór do kadry siatkówki plażowej

Zapraszamy:

1. Dziewczęta i chłopców urodzonych w roku 2006,

2. Dziewczęta i chłopców urodzonych w roku 2005

– tylko dla zawodniczek i zawodników, którzy byli w Kadrze Mazowsza 2019 lub wyjątkowo wyróżniających się w rozgrywkach o Mistrzostwo Mazowsza w siatkówce plażowej w 2019 roku.

zainteresowanych treningami siatkówki plażowej w ramach kadry Mazowsza. W celu zgłoszenia prosimy o  uzupełnienie formularza: https://www.interankiety.pl/i/d0LJaEQD Termin zgłoszeń został wydłużony do 25.01.2020.

Zgłoszenie może wysłać: trener lub osoba odpowiedzialna w klubie  macierzystym, rodzic za aprobatą klubu lub zawodnik za zgodą rodziców i klubu macierzystego. Wszelkie zgody będą weryfikowane.

Dodatkowo należy dostarczyć do siedziby biura lub przesłać na adres: Mazowiecko – Warszawski Związek Piłki Siatkowej, ul. Grażyny 13/15 lok 8, 02-548 Warszawa oryginał Oświadczenia 2020 (załącznik) w nieprzekraczalnym terminie do 31.01.2020 roku. Brak dostarczenia oryginału Oświadczenia w w/w terminie będzie skutkował brakiem powołania do Kadry Mazowsza.

Prosimy starać się nie zgłaszać zawodniczek i zawodników którzy są aktualnie w kadrach halowych MWZPS a jeśli takowe zgłoszenie wystąpi – przy nazwisku dołączyć informację że zawodniczka / zawodnik występuje również w kadrze halowej.

Preferowany sposób zgłaszania dwójkami ze względu na specyfikę dyscypliny. Przy czym każdy klub może zgłosić więcej niż jedną dwójkę.

Treningi i zgrupowania kadr siatkówki plażowej głównie będą odbywać się od 01 maja do 15 lipca, również wyjazdowo w weekendy. Zawodniczki i zawodnicy, którzy będą grali do końca rozgrywek centralnych PZPS w kategoriach młodzieżowych w rozgrywkach halowych, zostaną dołączeni do kadry po zakończeniu powyższych rozgrywek. Koszty zgrupowań i treningów pokrywa MWZPS.