Każdy set to inny rozdział. To jest całe piękno siatkówki. -Wojciech Drzyzga

Turnieje finałowe Mini-siatkówki

Szanowni Państwo

W zakładce Mini-siatkówka zamieszczony jest komplet wyników II turnieju eliminacyjnego w mini-siatkówce, który odbył się 27-28 czerwca (https://mwzps.pl/minisiatkowka).

Zamieszczone zostały też rankingi po 3 turniejach:

https://mwzps.pl/download/minisiatkowka/2020.06.27%20Ranking.xls

https://mwzps.pl/download/minisiatkowka/2020.06.28%20Ranking.xls

Na zielono w tabelach zostały zaznaczone zespoły, które awansowały do turnieju finałowego w dniach 8-9 sierpnia 2020 roku (pominięto zespoły, które zrezygnowały z udziału w rozgrywkach).

 

Prosimy o potwierdzenie udziału w finałach poprzez zapisanie zespołu w systemie OSEKiZ w terminie do 17 lipca 2020 (https://pzps-rejestracja.pl/minisiatkowka). Utworzone zostały zakładki do poszczególnych turniejów finałowych – pozycje l.p. 70-75 na liście turniejów.

 

Brak zapisania zespołu w tym terminie będzie oznaczał rezygnację z udziału a na miejsce wycofanego zespołu zostaną zaproszone kolejne z rankingu /poza zespołami już wycofanymi/ – po 2 zespoły rezerwowe w każdej kategorii zaznaczone są kolorem pomarańczowym).

 

Uprzejmie proszę o przekazanie tej informacji osobom zainteresowanym w Państwa klubach.