Każdy set to inny rozdział. To jest całe piękno siatkówki. -Wojciech Drzyzga

Zmiana terminu Walnego Zebrania MWZPS oraz Walnych Zebrań Sędziów i Trenerów

Szanowni Państwo,

Z uwagi na obserwowany wzrost zachorowań na COVID-19, co mogłoby wpłynąć w dużym stopniu na frekwencję zebrania oraz na prace legislacyjne w Sejmie dotyczące podziału

administracyjnego województwa mazowieckiego na dwa oddzielne województwa, Zarząd MWZPS podjął uchwałę o przełożeniu Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Delegatów MWZPS na 2021 rok.

Komisja Wyborcza powołana przez Prezesa MWZPS również postanowiła odwołać Walne Zebrania Sprawozdawczo-Wyborcze Sędziów oraz Trenerów MWZPS. KOMUNIKAT