Siatkówka jest bowiem sportem wyjątkowym. -Zdzisław Ambroziak

Nabór do Kadry Mazowsza Siatkówki Plażowej

  1. Dziewczęta i chłopcy urodzeni w roku 2007 - bezwarunkowo
  2. Dziewczęta i chłopcy urodzeni w roku 2006 – tylko dla zawodniczek i zawodników, którzy byli w Kadrze Mazowsza 2020 lub zajęli miejsca 1-8 w rozgrywkach o Mistrzostwo Mazowsza w siatkówce plażowej w 2020 roku lub posiadają wybitne warunki fizyczne / motoryczne.

Zainteresowanych treningami siatkówki plażowej w ramach kadry Mazowsza prosimy o  uzupełnienie formularza do dnia 08.03.2021 roku włącznie: https://www.interankiety.pl/f/1NZRnXnN

Zgłoszenie może wysłać:

  • trener lub osoba odpowiedzialna w klubie  macierzystym,
  • rodzic za aprobatą klubu lub
  • zawodnik za zgodą rodziców i klubu macierzystego.

Wszelkie zgody będą weryfikowane.

Zgłoszenie powinno zawierać: imię i nazwisko zawodniczki / zawodnika, nazwę klubu macierzystego, numer pesel, numer telefonu oraz adres mailowy do jednego z rodziców lub opiekunów oraz imię, nazwisko i numer telefonu i mail trenera klubowego oraz numer aktualnej licencji w systemie OSEKiZ.

Dodatkowo należy dostarczyć do siedziby biura lub przesłać na adres: Mazowiecko – Warszawski Związek Piłki Siatkowej, ul. Grażyny 13/15 lok 8, 02-548 Warszawa oryginał Oświadczenia 2021 (załącznik) w nieprzekraczalnym terminie do 15.03.2021 roku. Brak dostarczenia oryginału Oświadczenia, podpisanego pełnym imieniem i nazwiskiem, w w/w terminie będzie skutkował brakiem powołania do Kadry Mazowsza. Skany nie są aprobowane.

Prosimy starać się nie zgłaszać zawodniczek i zawodników, którzy są aktualnie w kadrach halowych MWZPS a jeśli takowe zgłoszenie wystąpi – przy nazwisku dołączyć informację że zawodniczka / zawodnik występuje również w kadrze halowej.

Preferowany sposób zgłaszania dwójkami ze względu na specyfikę dyscypliny. Przy czym każdy klub może zgłosić więcej niż jedną dwójkę. W przypadku dwójki łączonej z różnych klubów w zgłoszeniu należy o tym poinformować.

Treningi i zgrupowania kadr siatkówki plażowej głównie będą odbywać się od 01 maja do 30 lipca, również wyjazdowo w weekendy. Zawodniczki i zawodnicy, którzy będą grali do końca rozgrywek centralnych PZPS w kategoriach młodzieżowych w rozgrywkach halowych, zostaną dołączeni do kadry po zakończeniu powyższych rozgrywek.

Koszty zgrupowań i treningów pokrywa MWZPS. W przypadku braku uczestnictwa zawodniczki / zawodnika w Mistrzostwach Mazowsza Młodziczek i Młodzików niespowodowanym działaniem „siły wyższej” koszt odbytych i przyszłych zgrupowań i treningów pokrywa klub macierzysty. Transport na zgrupowania w zakresie Rodziców (informacyjnie, w minionym sezonie zgrupowania odbywały się w okolicach Działdowa, Iławie i Kołobrzegu).

W przypadku dużej ilości zgłoszeń, przekraczającej liczę miejsc, MWZPS zorganizuje trening selekcyjny.