Każdy set to inny rozdział. To jest całe piękno siatkówki. -Wojciech Drzyzga

Jarosław Miałkowski nowym prezesem MWZPS

Jarosław Miałkowski nowym prezesem MWZPS

5. maja odbyło się Walne Zebranie MWZPS. W tym roku zdalnie delegaci głosowali nad absolutorium dla ustępującego zarządu, sprawozdaniem oraz wyborem nowego Prezesa i Zarządu na kadencję 2021-2025. Prezesem został wybrany dotychczasowy wiceprezes MWZPS, Jarosław Miałkowski.

O stanowisko Prezesa Zarządu MWZPS ubiegało się dwóch kandydatów, Jarosław Miałkowski oraz Robert Strzałkowski. W głosowaniu delegaci na walne zebranie wybrali Jarosława Miałkowskiego.

W skład 10-osobowego Zarządu MWZPS zostali wybrani (kolejność zgodnie z liczbą uzyskanych głosów):

 1. Papuda Dorota
 2. Rymko Michał
 3. Klepacz Krzysztof
 4. Kupisz Małgorzata
 5. Pieniążek Paweł
 6. Naduk Jacek
 7. Komornicki Robert
 8. Piersa Dariusz
 9. Małolepszy Karol
 10. Zaborowski Robert

W skład 3-osobowej Komisji Rewizyjnej weszli (kolejność zgodnie z liczbą uzyskanych głosów):

 1. Chęciński Jerzy
 2. Góra Wojciech
 3. Sola-Manowska Agnieszka

Wkrótce odbędzie się również Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze PZPS. Walne zebranie wybierało więc również delegatów MWZPS na to spotkanie (kolejność zgodnie z uzyskaną liczbą głosów):

 1. Papuda Dorota
 2. Roman Witold
 3. Supa Sławomir
 4. Rymko Michał
 5. Miałkowski Jarosław
 6. Komornicki Robert
 7. Kasprzyk Jacek
 8. Klepacz Krzysztof

Walne zebranie udzieliło absolutorium dla ustępujących członków Zarządu:

 • Roman Witold
 • Miałkowski Robert
 • Papuda Dorota
 • Glinka-Mogentale Małgorzata
 • Komornicki Robert
 • Pieniążek Paweł
 • Jagusiak Michał
 • Śliwerski Łukasz
 • Małolepszy Karol
 • Antośkiewicz Piotr
 • Myszkowski Marcin
 • Czarnołęcki Krzysztof
 • Piersa Dariusz
 • Wieczorek Piotr
 • Kamiński Artur

Walne zebranie nie udzieliło absolutorium dla ustępujących członków Zarządu:

 • Opiłowski Maciej
 • Janik Tomasz

Walne zebranie przyznało tytuł Honorowego Prezesa Mazowiecko-Warszawskiego Związku Piłki Siatkowej ustępującemu Prezesowi, Witoldowi Romanowi.

Walne zebranie przyjęło sprawozdania z działalności Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz Wydziałów.