Siatkówka to takie puzzle, w których każdy element musi do siebie pasować. -Krzysztof Ignaczak

Aktualności

Badania lekarskie od sezonu 2021/22

Od sezonu 2021/22 wszyscy zawodnicy obowiązkowo muszą posiadać ważne badania lekarskie.
 
Zarząd Polskiego Związku Piłki Siatkowej podjął uchwałę zobowiązującą zawodniczki i zawodników we wszystkich kategoriach wiekowych, biorących udział w rozgrywkach piłki siatkowej, do posiadania w sezonie 2021/2022, aktualnych – w rozumieniu § 39 ust. 2 Przepisów Sportowo – Organizacyjnych PZPS – wydanych w ramach badań lekarskich, orzeczeń lekarskich o stanie zdrowia umożliwiającym bezpieczne uczestnictwo we współzawodnictwie sportowym, niezależnie od występowania stanu epidemii w Polsce.