Siatkówka to prosta gra, trzeba tylko trafić w to pomarańczowe. -Waldemar Wspaniały

Aktualności

Lista sędziów uprawnionych do głosowania

Lista sędziów uprawnionych do głosowania

 

Plik jest zahasłowany – hasło zostało wysłane drogą mailową do sędziów MWZPS znajdujących się w bazie danych Wydziału Sędziowskiego.

Wszelkie uwagi dotyczące listy uprawnionych do głosowania można zgłaszać do Komisji Wyborczej, za pośrednictwem biura MWZPS, w terminie do 48 godzin od momentu publikacji listy i przesłania maila z hasłem (czyli do 28.08.2021 do godziny 16:15) Uwagi zgłoszone po upływie tego terminu nie zostaną rozpatrzone.