Siatkówka to prosta gra, trzeba tylko trafić w to pomarańczowe. -Waldemar Wspaniały

Aktualności

Komunikat Komisji Wyborczej 07.09.2021

Komisja Wyborcza informuje, iż na pisemny wniosek Przewodniczącego Wydziału Sędziowskiego MWZPS Marcina Myszkowskiego, przesłany drogą elektroniczną w dniu 6 września 2021 r. godz. 22:33, uzasadniony przez Przewodniczącego WS MWZPS zmianą formy przeprowadzenia Walnego Sprawozdawczo-Wyborczego Zebrania Sędziów MWZPS, zorganizowaniem go w formie stacjonarnej oraz koniecznością zapewnienia odpowiedniego miejsca zgromadzenia, termin Walnego Sprawozdawczo-Wyborczego Zebrania Sędziów MWZPS zostaje przełożony na dzień 28 września 2021 r.

Jednocześnie, zważywszy, iż wyznaczony na wniosek Wydziału Sędziowskiego MWZPS termin wyborów przypada w dzień roboczy i zakłada formę stacjonarną zebrania, Komisja Wyborcza poddaje pod rozwagę Wydziałowi Sędziowskiemu zwrócenie się do Wydziału Gier i Dyscypliny MWZPS o przełożenie w tym dniu wyznaczonych spotkań w ramach rozgrywek MWZPS, tak aby zapewnić wszystkim sędziom możliwość udziału w Walnym Sprawozdawczo-Wyborczym Zebraniu Sędziów i skorzystanie z przysługujących sędziom praw wyborczych.

Komisja Wyborcza w składzie:

Michał Gago

Piotr Pięta

Przemysław Szuty