Siatkówka jest bowiem sportem wyjątkowym. -Zdzisław Ambroziak

Aktualności

Dane rozliczeniowe sędziów MWZPS

Od 1. października 2021 r. zmienia się sposób rozliczania delegacji sędziowskich za turnieje młodziczek, młodzików oraz minisiatkówki.

Prosimy, aby do 7. października 2021 r. wszyscy sędziowie wypełnili formularz ze swoimi aktualnymi danymi rozliczeniowymi. Wszystkie dane są nam niezbędne do rozliczania delegacji sędziowskich za turnieje MWZPS.

Wypełnij formularz

 

Formularz należy również wypełnić, jeśli tylko zmienią się dane rozliczeniowe danego sędziego lub adres korespondencyjny.

Od 1. października 2021 r. sędziowie nie muszą dostarczać elektronicznych delegacji do Biura MWZPS.

Formularz należy wypełnić również w przypadku rozliczania się na podstawie faktury VAT z minimum 7-dniowym terminem płatności na konto bankowe ze wskazaniem numeru rachunku bankowego. Zaleca się wystawić fakturę elektroniczną. W przypadku braku możliwości wystawienia faktury elektronicznej należy wysłać oryginał na adres Biura MWZPS.