To jest uroda siatkówki. Nie możesz się załamać, gdy przegrywasz. Nie możesz przestać grać, gdy prowadzisz. -Wojciech Drzyzga

Walne Zebranie Delegatów

Szanowni Państwo,

 

w imieniu  Zarządu Mazowiecko-Warszawskiego Związku Piłki Siatkowej mam zaszczyt zaprosić Delegatów Państwa  klubu na Nadzwyczajne Walne Zebranie Delegatów MWZPS.

Zebranie zostało zwołane na dzień 15 grudnia 2019 roku (niedziela) o godzinie 16.30 (I termin) i ewentualnie 17.00 (II termin) w Warszawie. Miejsce zostanie podane w terminie późniejszym poprzez stronę internetową Związku www.mwzps.pl.

Nadzwyczajne Walne Zebranie Delegatów Mazowiecko-Warszawskiego Związku Piłki Siatkowej obradować będzie w sprawie zatwierdzenia zmian w nowym statucie MWZPS, zgodnie z wytycznymi Krajowego Rejestru Sadowego.

Jednocześnie informuję, iż nowy statut z korektami zgłoszonymi przez KRS został wysłany drogą elektroniczną do wszystkich klubów, będących członkami MWZPS oraz został zamieszczony na stronie internetowej Związku www.mwzps.pl

Liczymy na Państwa wysoką frekwencję (uchwalenie zmian, do których zostaliśmy zobowiązani przez KRS, jest możliwe przy aprobacie 2/3 głosów Delegatów MWZPS i obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania). Spotkanie Walnego Zebrania Delegatów MWZPS chcielibyśmy połączyć ze wspólną Wigilią Związku, dlatego też liczę na Państwa przybycie i czynny udział w Zebraniu.

 

Z wyrazami szacunku,

Witold Roman

Prezes MWZPS