Siatkówka to prosta gra, trzeba tylko trafić w to pomarańczowe. -

Waldemar Wspaniały

Siatkówka jest bowiem sportem wyjątkowym. -

Zdzisław Ambroziak

Nasza filozofia jest prosta - walczyć zawsze do końca. -

Łukasz Żygadło

Siatkówka to takie puzzle, w których każdy element musi do siebie pasować. -

Krzysztof Ignaczak

W piłkę nożną można grać niechlujnie przez 80 minut. W siatkówkę tak grać się po prostu nie da. -

Jacek Laskowski

To jest uroda siatkówki. Nie możesz się załamać, gdy przegrywasz. Nie możesz przestać grać, gdy prowadzisz. -

Wojciech Drzyzga

Siatkówka jest to fantastyczny sposób na życie, naprawdę. Jest to piękna przygoda, dająca wiele radości nie tylko tych sportowych. -

Łukasz Kadziewicz

Każdy set to inny rozdział. To jest całe piękno siatkówki. -

Wojciech Drzyzga

Cykl turniejów mini-siatkówki

02-12-2022 | Aktualności

Zgłoszenia do rozgrywek przyjmujemy do 31.12.2022 poprzez OSEKiZ. W wyjątkowych sytuacjach w miarę wolnych miejsc w grupach koordynator może zdecydować o przyjęciu dodatkowych zespołów po uiszczeniu dodatkowej opłaty zgodnej z regulaminem.

ZGŁOSZENIA

Klubowy operator OSEKiZ tworzy na koncie klubu zespoły do każdej kategorii wiekowej (zespół trójek może liczyć maksymalnie 3 osoby, trójek 5 osób, czwórek 6 osób).

Następnie należy wejść w zakładkę MINI-SIATKÓWKA w OSEKiZ (po lewej stronie w menu) i znaleźć właściwy turniej MWZPS na bieżący sezon. Można użyć filtrowania po województwach. Aktualne turnieje są na końcu tabeli.

Można też skorzystać z poniższych linków:

CZWÓRKI DZIEWCZĄT: https://pzps-rejestracja.pl/minisiatkowka/170

CZWÓRKI CHŁOPCÓW: https://pzps-rejestracja.pl/minisiatkowka/171

TRÓJKI DZIEWCZĄT: https://pzps-rejestracja.pl/minisiatkowka/173

TRÓJKI CHŁOPCÓW: https://pzps-rejestracja.pl/minisiatkowka/172

DWÓJKI DZIEWCZĄT: https://pzps-rejestracja.pl/minisiatkowka/174

DWÓJKI CHŁOPCÓW: https://pzps-rejestracja.pl/minisiatkowka/175

Na środku strony klikamy na zakładkę ZESPOŁY, a następnie na guzik ZGŁOŚ ZESPÓŁ. Z rozwijanej listy wybieramy z naszych zespołów te, które chcemy zgłosić o tegorocznego cyklu.

DOKUMENTY NA KONCIE ZAWODNIKA

Każdy zawodnik musi posiadać konto w OSEKiZ. Kompletne konto zawiera:

– uzupełnione wszystkie dane dziecka,
– zdjęcie,
– deklarację zawodniczą (podpisaną przez rodziców, dziecko, z informacją do jakiego klubu rodzice deklarują przynależność oraz datą podpisania). Wzór deklaracji znajdą Państwo na stronie mwzps.pl w zakładce POBIERZ (https://mwzps.pl/wp-content/uploads/2022/05/Deklaracja-zawodnika-klubu-MWZPS.docx)
– Formularz zgłoszeniowy do rozgrywek ze zgodami RODO czyli ZAŁĄCZNIK NR 1: https://mwzps.pl/minisiatkowka/ (uzupełniony należy wgrać w załączniki na koncie dziecka, jeśli nie posiada z poprzednich lat).
– rodzic każdego dziecka musi zalogować się po utworzeniu konta na konto zawodnika i zatwierdzić zgody na przetwarzanie danych. UWAGA! Bez potwierdzenia zgód nie będzie można dodać dziecka na formularz F-02!

W przypadku dokonania literówki w adresie e-mail MWZPS nie ma możliwości dokonania zmiany w systemie. W tym celu należy skontaktować się z p. Różą Wachowską pod adresem rwachowska@pzps.pl z prośbą o poprawienie adresu w systemie.

ZAWODNICY ZAGRANICZNI

Aby zarejestrować dziecko, które nie ma obywatelstwa polskiego, należy w załączniki na koncie dziecka wgrać oświadczenie macierzystej Federacji Piłki Siatkowej o braku rejestracje tamże lub jeśli dziecko było rejestrowane to należy dokonać oficjalnego międzynarodowego transferu przez PZPS (Osoba kontaktowa w tej sprawie: p. Róża Wachowska rwachowska@pzps.pl).

DOKUMENTY NA KONCIE TRENERA

– uzupełnione wszystkie dane,
– zdjęcie,
– ZAŁĄCZNIK NR 2 ? zgoda RODO (https://mwzps.pl/zala%cc%a8cznik-nr-2_oswiadczenie_o_wyrazeniu_zgody_na_wykorzystanie_wizerunku/) wgrany w załączniki na koncie trenera o ile nie posiada z poprzednich lat.

FORMULARZ F-02

Formularz F-02 należy zgłosić w nieprzekraczalnym terminie do 13.01.2023. Nie uda się zgłosić formularza jeśli dzieci nie będą posiadały na swoim koncie zdjęcia oraz jeśli ich rodzice chociaż raz nie zalogowali się na konto dziecka w celu potwierdzenia zgód RODO. Formularze bez wymaganych dokumentów będą odrzucane (w poprzednich latach pozostawiałam formularz bez odrzucenia z prośbą o uzupełnienie, ale zgłoszeń i braków jest tak dużo, że po kilka razy musze sprawdzać te same dokumenty), dlatego uprzejmie proszę o weryfikację z powyższą listą wymaganych dokumentów oraz podpisów ? zaoszczędzą sobie Państwo pracy zarówno mnie jak i sobie. Powód odrzucenia każdorazowo jest wpisywany w opisie F-02.

KONTAKT DO KOORDYNATORA

Tomasz Pałczak 508-660-010 ? sprawy regulaminowe, system rozgrywek, brak obecności na turniejach, spóźnienia, dodatkowe zgłoszenia po terminie.
Dorota Papuda 577-517-474 ? faktury, zatwierdzanie F-02.

FAKTURY

Dokumenty rozliczeniowe zostaną wystawione po zamknięciu listy zgłoszeń ? prosimy o terminowe ich opłacanie. Są kluby, które do tej pory nie opłaciły zeszłorocznego cyklu. Kluby posiadające zaległości finansowe nie będą dopuszczone do rozgrywek.