Siatkówka to prosta gra, trzeba tylko trafić w to pomarańczowe. -

Waldemar Wspaniały

Siatkówka jest bowiem sportem wyjątkowym. -

Zdzisław Ambroziak

Nasza filozofia jest prosta - walczyć zawsze do końca. -

Łukasz Żygadło

Siatkówka to takie puzzle, w których każdy element musi do siebie pasować. -

Krzysztof Ignaczak

W piłkę nożną można grać niechlujnie przez 80 minut. W siatkówkę tak grać się po prostu nie da. -

Jacek Laskowski

To jest uroda siatkówki. Nie możesz się załamać, gdy przegrywasz. Nie możesz przestać grać, gdy prowadzisz. -

Wojciech Drzyzga

Siatkówka jest to fantastyczny sposób na życie, naprawdę. Jest to piękna przygoda, dająca wiele radości nie tylko tych sportowych. -

Łukasz Kadziewicz

Każdy set to inny rozdział. To jest całe piękno siatkówki. -

Wojciech Drzyzga

III termin kursokonferencji trenerów 11 grudnia 2018

13-11-2018 | Aktualności, Trenerzy

To produkt nowej generacji. Główny nacisk postawiono w nim, poza NNW, na refundację poniesionych kosztów diagnostyki, leczenia i rehabilitacji tak, aby zawodniczka lub zawodnik jak najszybciej mogli powrócić do zdrowia i uprawiania sportu.

Zakres ochrony ubezpieczeniowej w ramach programu obejmuje wszelkie urazy jakich doznał zawodnik będąc pod opieką klubu sportowego na boisku, w czasie treningu, obozu szkoleniowego na terytorium RP.

Ubezpieczenie obejmuje cały wachlarz świadczeń. Gwarantuje uzyskanie środków z tytułu:
? kosztów leczenia, w tym kosztów nowoczesnej diagnostyki i rehabilitacji,
? kosztów nabycia przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych,
? kosztów przeszkolenia zawodowego dla zawodników, którzy nie mogą po wypadkach kontynuować uprawiania
sportu ,
? kosztów i świadczeń za leczenie uciążliwe,
? trwałego uszczerbku na zdrowiu,
? śmierci ubezpieczonego.

PZU SA wypłaca odszkodowanie z tytułu NNW bez stosowania franszyzy (czyli udziału własnego). Oznacza to, że
wypłacane będą świadczenia z tytułu nawet drobnych szkód proporcjonalnie do wysokości sumy ubezpieczenia ustalonej w umowie.

Zawodnicy są ubezpieczani imiennie z wyszczególnieniem podstawowych danych osobowych: imienia i nazwiska oraz nr PESEL, które są niezbędne do sprawnego przeprowadzenia procesu likwidacji szkody przez PZU SA.

To najlepsza oferta na rynku zarówno pod względem zakresu ubezpieczenia, poziomu składki jak i obsługi sprzedażowej oraz
serwisu po szkodzie.

Ustawa o sporcie

Oferta ubezpieczenia NNW PZU

Tabela wariantów

Załącznik nr 1 OWU

Załącznik nr 2 Informacja administratora danych

Załącznik nr 3 Formularz zgłoszeniowy klubu

Załącznik nr 4 Deklaracja przystąpienia do ubezpieczenia zbiorowego

2. MAŁGORZATA KUPISZ – ZAPOBIEGANIE KONTUZJOM

prezentacja

mobilizacja tył uda

mobilizacja klatka piersiowa i łopatki

mobilizacja biodro i kolano

3. MICHAŁ RYMKO / ROBERT KOMORNICKI – ZAWÓD TRENER

Prezentacja

4. ZMIANY W PRZEPISACH GRY

Prezentacja 04.09.2018 MARCIN HERBIK

Prezentacja 15.09.2018 MARCIN MYSZKOWSKI (myszkowski@wp.pl; 694 408 462)