Siatkówka to prosta gra, trzeba tylko trafić w to pomarańczowe. -

Waldemar Wspaniały

Siatkówka jest bowiem sportem wyjątkowym. -

Zdzisław Ambroziak

Nasza filozofia jest prosta - walczyć zawsze do końca. -

Łukasz Żygadło

Siatkówka to takie puzzle, w których każdy element musi do siebie pasować. -

Krzysztof Ignaczak

W piłkę nożną można grać niechlujnie przez 80 minut. W siatkówkę tak grać się po prostu nie da. -

Jacek Laskowski

To jest uroda siatkówki. Nie możesz się załamać, gdy przegrywasz. Nie możesz przestać grać, gdy prowadzisz. -

Wojciech Drzyzga

Siatkówka jest to fantastyczny sposób na życie, naprawdę. Jest to piękna przygoda, dająca wiele radości nie tylko tych sportowych. -

Łukasz Kadziewicz

Każdy set to inny rozdział. To jest całe piękno siatkówki. -

Wojciech Drzyzga

Walne Sprawozdawczo-Wyborcze Zebranie Delegatów

03-04-2021 | Aktualności

W imieniu Mazowiecko-Warszawskiego Związku Piłki Siatkowej informujemy, że Walne Sprawozdawczo-Wyborcze Zebranie Delegatów MWZPS odbędzie się w Warszawie w dniu 5 maja 2021 roku. Poniżej przedstawiamy szereg informacji dotyczących merytorycznych i organizacyjnych kwestii związanych z udziałem w Zebraniu.

I. Uczestnictwo w Walnym Zebraniu

W Zebraniu będą uczestniczyć:

 • Delegaci zgłoszeni przez kluby członkowskie MWZPS,
 • Członkowie ustępujących władz (Zarząd MWZPS, Komisja Rewizyjna, członkowie Wydziałów MWZPS).

Zebranie zostanie przeprowadzone w formie zdalnej ? on-line za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

II. Delegaci na Walne Zebranie

Zgodnie ze statutem MWZPS w Walnym Zebraniu z głosem stanowiącym udział biorą Członkowie Związku poprzez swoich delegatów. Delegatów zgłaszają Kluby członkowskie w systemie MWZPS (https://wgid.mwzps.pl w zakładce WALNE 2021) najpóźniej na 7 dni przed terminem Walnego Zebrania na indywidualnym koncie klubu. Do zgłoszenia delegata niezbędne jest:

 • Podanie jego danych (imienia, nazwiska, adresu e-mail),
 • Wgrania skanu podpisanego przez delegata oświadczenia o niekaralności i zgody na przetwarzanie danych,
 • Wgrania skanu aktualnego wyciągu z KRS/innego rejestru, w którym wpisany jest klub.
 • Wgrania skanu formularza zgłoszeniowego delegatów podpisanego przez osoby upoważnione do reprezentacji klubu.

Za weryfikację dokumentów odpowiada biuro MWZPS.

III. Podział mandatów

Każda organizacja będąca czynnym członkiem Związku otrzymuje 1 mandat.

Dodatkowo według stanu na dzień 1 stycznia roku wyborczego:  

 • 1 mandat otrzymuje każdy członek Związku za jednoczesny udział przynajmniej trzech  zespołów sekcji żeńskiej lub sekcji męskiej w różnych kategoriach rozgrywek ligowych, organizowanych przez Związek, w każdym sezonie upływającej kadencji
  (z wyłączeniem rozgrywek mini siatkówki i siatkówki plażowej),
 • 1 mandat otrzymuje każdy członek Związku za udział przynajmniej 1 zespołu
  w seniorskich rozgrywkach ligowych szczebla centralnego Polskiego Związku Piłki Siatkowej. Dotyczy I i II ligi oraz najwyższych lig kobiet i mężczyzn organizowanych przez PZPS oraz na zlecenie PZPS (z wyłączeniem centralnych lig młodzieżowych).
 • 1 mandat otrzymuje każdy członek Związku za zdobycie w trakcie kadencji od 1 do 4 medali Mistrzostw Polski (z wyłączeniem rozgrywek mini siatkówki).
 • 1 mandat otrzymuje każdy członek Związku za zdobycie w trakcie kadencji 5 i więcej medali Mistrzostw Polski (z wyłączeniem rozgrywek mini siatkówki).

Zgodnie z powyższym, każdy czynny członek zwyczajny Związku może posiadać maksymalnie 5 mandatów na Walne Zgromadzenie Delegatów. Wszelkie wątpliwości dotyczące ilości mandatów rozstrzyga Zarząd.

Każdy klub po zalogowaniu do systemu wgid.mwzps.pl otrzyma informację w zakładce WYBORY 2021 ile mandatów przysługuje klubowi na walnym Zebraniu Delegatów. W dniu 2 kwietnia zostały rozesłane pocztą zaproszenia do klubów zawierające niezbędne informacje.

Dokumenty:

Porządek obrad

Regulamin obrad

Formularz zgłoszeniowy Delegatów

Oświadczenie Delegata

Regulamin zgłaszania kandydata na Prezesa

Sprawozdanie Zarządu

Załącznik nr 1 do sprawozdania Zarządu

Sprawozdanie Wydziału Gier i Dyscypliny

Sprawozdanie Wydziału Trenerskiego

Sprawozdanie Wydziału Sędziowskiego

Powołanie Komisji Wyborczych