Siatkówka to prosta gra, trzeba tylko trafić w to pomarańczowe. -

Waldemar Wspaniały

Siatkówka jest bowiem sportem wyjątkowym. -

Zdzisław Ambroziak

Nasza filozofia jest prosta - walczyć zawsze do końca. -

Łukasz Żygadło

Siatkówka to takie puzzle, w których każdy element musi do siebie pasować. -

Krzysztof Ignaczak

W piłkę nożną można grać niechlujnie przez 80 minut. W siatkówkę tak grać się po prostu nie da. -

Jacek Laskowski

To jest uroda siatkówki. Nie możesz się załamać, gdy przegrywasz. Nie możesz przestać grać, gdy prowadzisz. -

Wojciech Drzyzga

Siatkówka jest to fantastyczny sposób na życie, naprawdę. Jest to piękna przygoda, dająca wiele radości nie tylko tych sportowych. -

Łukasz Kadziewicz

Każdy set to inny rozdział. To jest całe piękno siatkówki. -

Wojciech Drzyzga

Walne Sprawozdawczo – Wyborcze Zebranie MWZPS

21-03-2020 | Aktualności

Zgodnie z uchwałą Zarządu MWZPS z dnia 13.03.2020 Walne Sprawozdawczo – Wyborcze Zebranie Mazowiecko-Warszawskiego Związku Piłki Siatkowej odbędzie się 15 kwietnia 2020 roku (środa) o godzinie 17.30 (I termin), w sali konferencyjnej im. Ireny Strzeleckiej w Warszawie, przy ulicy Grażyny 13, na II piętrze.

W przypadku braku quorum II termin Zgromadzenia zostaje wyznaczony na dzień 15 kwietnia 2020 roku (środa) o godzinie 18.00, w tym samym miejscu.

Na adresy korespondencyjne klubów zostały wysłane stosowne zaproszenia z informacją o przysługującej liczbie mandatów.

Dane delegata/delegatów należy przesłać na formularzu w formie pdf na adres e-mail: biuro@mwzps.pl do dnia 8 kwietnia 2020 roku (włącznie) pod rygorem niedopuszczenia delegata do obrad. Do formularza należy dołączyć aktualny (z ostatnich dwóch miesięcy) wyciąg z KRS lub z rejestru Urzędu Gminy, do którego wpisany jest Państwa Klub, potwierdzający osoby uprawnione do reprezentacji.Każdy z delegatów ma obowiązek uzupełnić i przesłać skan zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Sprawozdanie Zarządu zostanie przesłane do Państwa w późniejszym terminie.

Termin Walnego Zebrania jest uwarunkowany koniecznością zgłoszenia wybranych na nim delegatów z województwa mazowieckiego na Zjazd PZPS. Z uwagi na trudną i nieprzewidywalną sytuację epidemiologiczną w kraju powyższy termin może ulec zmianie. Będziemy Państwa informować o wszelkich zmianach.

Regulamin Walnego Zebrania

Porządek obrad Walnego Zebrania