Siatkówka to prosta gra, trzeba tylko trafić w to pomarańczowe. -Waldemar Wspaniały

Agnieszka Sola-Manowska - Członek Komisji

Agnieszka Sola-Manowska

Członek Komisji

Wojciech Góra - Przewodniczący Komisji

Wojciech Góra

Przewodniczący Komisji

Jerzy Chęciński - Członek komisji

Jerzy Chęciński

Członek komisji